Tankenpark

Wenau is een familiebedrijf dat zijn oorsprong vindt in 1994 en is inmiddels uitgegroeid tot een industriële reinigingsonderneming waarbij de klanten in het gehele traject worden begeleid vanaf de voorbereiding tot de oplevering. Door een sterke toename van de reinigingsactiviteiten die Wenau wil uitvoeren is het voornemen om hiervoor een nieuw tankenpark op te richten.

Opslag tankputten

Het tankenpark bestaat uit drie tankputten waarin twaalf opslagtanks zijn gesitueerd voor de op- en overslag en bewerking van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen. Voor de bewerking van vaste afvalstoffen worden drie slibputten gerealiseerd. In deze putten wordt de oliefase afgescheiden en verpompt naar het tankenpark. Voor de op-en overslag van de afvalstoffen worden een drietal laad-en losplaatsen gerealiseerd. Voor de inwendige en uitwendige reiniging van de inzamel-voertuigen wordt een wasplaats gerealiseerd.

Inzameling van afvalstoffen

De afvalstoffen worden met eigen inzamel-voertuigen of voertuigen van derden aangevoerd en met binnenvaartschepen en tankauto’s afgevoerd. Voor het lossen van de lading is een losplaats aanwezig.

Visualisatie van het tankenpark (video)