Calamiteitendienst 24-7

Wenau biedt 24-uursservice voor al haar diensten. Wanneer er sprake is van een calamiteit die direct opgelost moet worden, zijn wij dag en nacht bereikbaar. U kunt ons bereiken op: 0513 657900.

Calamiteitenservice

Bij het oplossen van calamiteiten zijn een aantal zaken van groot belang. Vaak komt de calamiteit zeer ongelegen en moet er snel en adequaat gehandeld worden om schade zoveel mogelijk te beperken. Om deze reden werken wij met een team dat 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is en direct kan reageren op reinigingscalamiteiten.

Met een gestructureerde aanpak, de juiste instelling en ons moderne wagenpark zijn wij volledig ingericht om bij calamiteiten de schade volledig voor u op te ruimen en te reinigen. Daarnaast dragen wij zorg voor tijdelijke opslag van afvalstoffen of het afvoeren van de afvalstoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Bij alle calamiteiten  hebben kwaliteit en nazorg een hoge prioriteit. Wij werken daarbij op de meest veilige manier. Dit doen wij door middel van duidelijke instructies, gedegen opleidingen voor onze medewerkers en met veilige en goedgekeurde middelen. Daarnaast zijn procedures, wijze van afhandeling en responstijden basiselementen binnen ons bedrijfsproces. Wij stemmen alles verder specifiek op de situatie af. Indien u over een eigen noodplan, veiligheidsvoorschriften en huis- en terreinregels beschikt, houden wij daar rekening mee.

Onze wegen calamiteitendienst is inzetbaar bij:

 • Een verkeersongeval op de openbare weg waarbij vloeistoffen zijn vrijgekomen;
 • Brandschades waarbij gevaarlijke stoffen of veel bluswater is vrijgekomen;
 • Ontsporing/ botsing trein
 • Verontreiniging van bodem, berm of sloot;
 • Ladingverlies van vloeistoffen en poeders;
 • Het leegzuigen en reinigen van riolering, putten en kelders.

Onze vaar/ water calamiteitendienst is inzetbaar bij:

 • Olie spill lekkage op oppervlakte water;
 • Lekkage machinekamer;
 • Verwijderen van watervreemde stoffen (melk, mest);
 • Verontreiniging van bodem, berm of sloot;
 • Misstortingen van vloeistoffen en poeders;
 • Het leegzuigen en reinigen van kelders, tanks en putten.

Onze fabriek installatie calamiteitendienst is inzetbaar bij:

 • Vastlopen proces installatie (chemische reactie);
 • Lekkage leidingen, proces- en opslagtanks;
 • Brandschades waarbij gevaarlijke stoffen of veel bluswater is vrijgekomen;
 • Verontreiniging van bodem, berm of sloot;
 • Misstortingen van vloeistoffen en poeders;
 • Het leegzuigen en reinigen van kelders, tanks en putten.

Voor dit soort calamiteiten bieden wij u zo snel mogelijk een oplossing!

24 uur service

Onze calamiteitendienst is zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag beschikbaar om calamiteiten zo snel mogelijk op te lossen. Diverse gemeenten, provincies en organisaties maken inmiddels gebruik van onze calamiteitendienst.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0513 657900