Industriële calamiteitenservice

De calamiteitenservice van Wenau assisteert, begeleidt en ondersteunt bij industriële milieucalamiteiten waarbij snel actie ondernomen moet worden. Een chemiebrand, lekkage, oliesporen of dreiging van bodemverontreiniging zijn incidenten waarbij snel en adequaat gehandeld dient te worden om leed te voorkomen. Een calamiteit kan namelijk op korte termijn schade aan het milieu of de volksgezondheid veroorzaken.

Calamiteitenservice

Wanneer er onverhoopt iets mis gaat in uw fabriek, bedrijfspand of op uw terrein wilt u directe en indirecte schade zoveel mogelijk beperken. Dan is het prettig om te weten dat u een beroep kunt doen op een ploeg mensen die bij u de weg kent en over alle benodigde ervaring en gereedschappen beschikt om de klus te klaren.

Na de melding van een calamiteit zorgt de calamiteitenservice ervoor dat er zo snel mogelijk een team van specialisten ter plekke is. Dit team voert de eerstelijns werkzaamheden. Met een gestructureerde aanpak en ons wagenpark zijn wij volledig ingericht om adequaat en professioneel te handelen om de verontreiniging volledig voor u op te ruimen.

Industriële calamiteiten

  • Storingen in het productieproces;
  • Onverwachte productiestops waarbij op het laatste moment ruimte is voor de industriële reiniging.

Ontzorgen bij calamiteiten

Op het moment dat een calamiteit zich voordoet, biedt de calamiteitenservice de volgende diensten:

  • Inzet van schadebeperkende middelen;
  • Verrichten van schadebeperkende maatregelen;
  • Opruimen van milieuschade;
  • Tijdelijke opslag van afvalstoffen of afvoer naar een erkend verwerkingsbedrijf;
  • Coördinatie en toezicht op maatregelen die genomen moeten worden.

Bij alle calamiteiten hebben kwaliteit en nazorg een hoge prioriteit. Wij werken daarbij op de meest veilige manier. Dit doen wij door middel van duidelijke instructies, gedegen opleidingen voor onze medewerkers en met veilige en goedgekeurde middelen.

24 uur service

Voor calamiteiten zijn wij 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar. Diverse gemeenten, provincies en organisaties maken inmiddels gebruik van onze calamiteitendienst.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0513 657900