BRL-K904 Tanksanering

De BRL-K904 tanksanering heeft betrekking op het buiten gebruik stellen van oude, versleten of vervuilde boven- en ondergrondse opslagtanks met stoffen die grote risico’s vormen voor mens en omgeving. Te denken valt hierbij aan afgewerkte olie, dieselolie, benzine en oplosmiddelen en tanks waarin vloeibare kunstharsen en bijtende stoffen zijn opgeslagen zoals zuren en logen. BRL-K904 Tanksanering dient dan ook volgens de BRL-K905 tankreiniging te gebeuren.

Tanks waarin een ander product heeft gezeten of zit moeten volgens BRL-K902 worden gesaneerd.

Tanksanering volgens BRL-K904

 • Verkennend bodemonderzoek
  Als eerste wordt er een verkennend onderzoek verricht bij een tanksanering. Hierbij wordt er gekeken of de bodem bij de tank verontreinigd is. Wanneer het een bovengrondse tanks betreft, kan soms het bodemonderzoek achterwege worden gelaten.
 • Melding aan het bevoegd gezag
  Voordat de tank wordt gesaneerd, stelt Wenau schriftelijk het bevoegd gezag op de hoogte van de sanering. Er geldt hiervoor een meldingsplicht van 10 werkdagen.
 • Vrijgaven van de tank
  De sanering kan vervolgens starten, wanneer er geen bijzonderheden bij het bodemonderzoek zijn aangetroffen. Bij een ondergrondse tank wordt de tank eerst vrijgegraven, waarna het aanwezige product wordt weggezogen. Vervolgens wordt, na grondige metingen, het mangatdeksel verwijderd.
 • Reinigen van de tank
  Bij het reinigen van de tank, wordt de tank van binnen gereinigd. De vrijgekomen afvalstoffen worden vervolgens afgevoerd naar een erkend verwerker. Als bewijs dat de tank schoon is opgeleverd wordt er na de tankcontrole een reinigingscertificaat opgesteld.
 • Tank saneren
  Nadat de tank is gereinigd wordt deze afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de tank onklaar gemaakt door middel van opvulmateriaal. Als laatste wordt er een tanksaneringscertificaat opgesteld als bewijs voor de sanering.

Waarom uw tank laten saneren door Wenau?

Het saneren van een tank is specialistisch werk, wat vraagt om een vakkundige aanpak. Door gecertificeerde vakmensen en SIR-gekeurd materieel wordt de tanksanering op een veilige manier uitgevoerd.