BRL-K902 Tanksanering

Tanksanering BRL K902 heeft betrekking op het saneren van tanks en definitief buiten gebruik stellen van tanks waarin huisbrandolie, diesel, gasolie, stookolie, motorolie, water of huishoudelijk afvalwater bevindt of heeft bevonden.

Tanks die andere producten bevatten of hebben bevat moeten volgens BRL K904 worden gesaneerd.

Bij Wenau Tanksanering BRL K902 is de procedure als volgt:

 • Verkennend bodemonderzoek
  Bij een tanksanering BRL K902 wordt er eerst een verkennend bodemonderzoek verricht, waarbij er wordt gekeken of er bodemverontreiniging bij de tank is ontstaan. Bij het saneren van een bovengrondse tank kan het verkennend bodemonderzoek soms achterwege worden gelaten.
 • Melding aan het bevoegd gezag
  Voor het saneren van de tank geldt er een meldingsplicht naar het bevoegd gezag van 10 werkdagen. Wenau stelt het bevoegd gezag van de tanksanering op de hoogte en verstuurt alle gegevens die daarbij komen kijken.
 • Vrijgaven tank en product wegzuigen
  De tanksanering BRL K902 kan vervolgens starten, wanneer er geen bijzonderheden bij het bodemonderzoek zijn aangetroffen. Bij een ondergrondse tank wordt de tank eerst vrijgegraven, waarna het aanwezige product wordt weggezogen. Vervolgens wordt, na grondige metingen, het mangatdeksel verwijderd.
 • Reinigen van de tank
  De tank wordt inwendig gereinigd. Na de tankreiniging wordt er een tankcontrole uitgevoerd en een reinigingscertificaat opgesteld. Dit als bewijs dat de tank schoon is opgeleverd. De vrijgekomen afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
 • Tank saneren
  Nadat de tank is gereinigd, wordt de tank verwijderd en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er in overleg met het bevoegd gezag de tank onklaar gemaakt door middel van opvulmateriaal. Bij afronding van de sanering volgt er een tanksaneringscertificaat, als bewijs dat de tank gesaneerd is.

Boven- of ondergrondse tank saneren

Een bovengrondse tank kan bij het saneren worden gereinigd, opgehaald en afgevoerd. Wanneer de tank niet in één keer kan worden weggehaald, wordt de tank verschroot met vonkvrije technieken om brandgevaar te voorkomen.

Een ondergrondse tank kan bij het saneren worden gereinigd, uitgegraven en opgevuld. Wettelijk is het verplicht de tank te laten uitgraven, maar wanneer dit technisch onmogelijk is wordt de tank door Wenau opgevuld.