Veiligheid

Veiligheid begint bij bewustwording. Bij Wenau is veiligheid dan ook meer dan regels, richtlijnen of een ISO VCA-P certificaat. We trainen onze mensen om zich bewust te zijn van de gevaren die het werk met zich mee kan brengen. Hierdoor worden situaties makkelijker ‘gelezen’  en weet men hoe te handelen wanneer zich een nieuwe of gewijzigde situatie voordoet. We ondersteunen dit door open te staan voor ideeën uit het veld en onze medewerkers te betrekken bij innovaties op dit gebied.

Veiligheid is ook ervaring en weten hoe in bepaalde situaties te handelen. De directie van Wenau creëert een werkomgeving waar mensen voor langere tijd willen werken, om zo kennis en ervaring binnen het bedrijf te houden. Daarnaast volgen de medewerkers periodiek veiligheidstrainingen, waarbij de frequentie en het aantal opleidingen groter is dan hetgeen is voorgeschreven door richtlijnen en wetten.

Wanneer u samenwerkt met Wenau zult u merken dat we vanaf het eerste contact tot het aftekenen van de werkbon, de factor veiligheid een grote rol speelt. De zorg voor onze en uw mensen is voor ons van essentieel belang. Dat is waar Wenau Reiniging en Transport bekend om staat; al jaren!