Certificaten

Wenau is van oudsher ‘breed’ gecertificeerd. We beschikken over een scala aan certificaten die u de garantie geven dat al onze werkzaamheden volgens de geldende wetten, met aandacht voor veiligheid en milieu en met kwaliteitsgarantie, worden uitgevoerd. 

Overzicht certificaten

Wenau beschikt over de volgende certificaten:

VCA-P

Middels dit certificaat is veilig werken en veiligheidsbewustzijn van de medewerkers geborgd. Het certificaat stelt eisen aan middelen, mensen en opleidingen en is momenteel de hoogste standaard voor wat betreft VCA certificering.

VCA-P certificaat downloaden

ISO 9001

Dit certificaat garandeert de kwaliteit van onze dienstverlening. Het draagt bij aan een goede zorg voor onze middelen en de juiste registraties van procedures, waaronder in- en externe verbetervoorstellen. Een verbetervoorstel van eigen medewerkers, klanten en leveranciers wordt bij Wenau altijd opgenomen in ons verbetervoorstellensysteem en er wordt altijd terugkoppeling gegeven. Zo weet u zeker dat uw opmerkingen serieus worden genomen.

ISO 9001 certificaat downloaden

ISO 14001

Ook op gebied van milieu heeft Wenau haar werkzaamheden geborgd met een certificaat. Het ISO 14001 certificaat zorgt ervoor dat onze middelen aan de laatste milieu eisen voldoen, dat we zorgvuldig omgaan met de stoffen waarmee we werken en dat onze medewerkers training krijgen in milieubesparende maatregelen.

ISO 14001 certificaat downloaden

SIR

De Stichting Industriële Reiniging geeft haar certificaat uit aan bedrijven die werkzaam zijn in de branche. Het is een borging dat alle mensen zijn opgeleid, middelen zijn gekeurd en werkmethoden worden gevolgd die door de branche vanuit een stuk ervaring zijn opgesteld. Zeker omdat bij industriële reiniging veel met hoge druk wordt gewerkt, een belangrijke borging.

SIR certificaat downloaden

Kiwa 
Wenau reinigt en saneert haar tanks volgens de KIWA richtlijnen. Dit zorgt ervoor dat een tankreiniging en/of –sanering  veilig en volgens de juiste methode wordt uitgevoerd.

BRL-K905 certificaat downloaden 

BRL-K904 certificaat downloaden

BRL-K902 certificaat downloaden

Controles

Al onze certificaten worden periodiek gecontroleerd door de bevoegde instanties. Middels veldinspecties en bedrijfsbezoeken wordt beoordeeld of Wenau zich aan de geldende procedures houdt.

Al onze certificaten zijn ook op aanvraag te verkrijgen.