Q&A Tankenpark

Een lijst met de negen veel gestelde vragen over een tankenpark.

 1. Wat is een BRZO organisatie?
  Een BRZO organisatie is een organisatie waar grote hoeveel heden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde.. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de BRZO regelgeving vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Of een bedrijf valt onder de BRZO wetgeving is afhankelijk van de hoeveel en aard van de gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig is.
 2. Waarom valt Wenau onder de BRZO wetgeving?
  Wenau valt onder de BRZO wetgeving vanwege de hoeveelheid en de aard van de milieu gevaarlijke stoffen die (boven een bepaalde drempelwaarde)  binnen Wenau aanwezig zijn.
 3. Welke stoffen zullen er bij Wenau worden opgeslagen?
  Bij Wenau worden brandstof- en oliehoudende afvalstromen opgeslagen die vrijkomen bij de reiniging van onder- en bovengrondse tanks, industriële reiniging, wegdekreiniging en bij het schoonmaken van olie-/ benzine afscheiders
 4. Welke stoffen mogen niet worden geloosd?
  • Stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
  • Stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
  • Stoffen die verstopping of beschadiging kunnen veroorzaken;
  • Grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.
 5. Hoe wordt er beslist of een stof wel of niet bij Wenau mag worden opgeslagen?
  Voordat de afvalstof bij Wenau zal worden opgeslagen, wordt er als eerste een monter genomen die wordt geanalyseerd door ons laboratorium. Naar aanleiding van de analyse wordt bepaald of de stof volgens vergunning kan en mag worden opgeslagen in de daarvoor bestemde tanks.
 6. Wat houdt de bewerking precies in?
  De bewerking bestaat uit het scheiden en verder op bulken van de geaccepteerde afvalstoffen. Het gaat hierbij om oliehoudende afvalstromen, halogeenrijke- en arme brandstof-oliemengsels, verontreinigd afvalwater en slib. Na bewerking via natuurlijke scheiding ontstaan de stromen afvalwater, slib, olie en brandstof-oliemengsels. Er vinden geen chemische bewerkingen bij Wenau plaats.
 7. Hoe groot zal het tankenpark worden?
  Het tankenpark zal bestaan uit drie tankputten (totaal 12 tanks) met een totale opslagcapaciteit van 54 000 ton.
 8. Wat is op dit moment de status?
  Maandag 11 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen omtrent de wijzigingen van het bestemmingsplan. Hiermee heeft Wenau van de gemeenteraad akkoord gekregen om het tankenpark te mogen bouwen. Op dit moment wordt als eerste de ontwerpbeschikking door de FUMO gepubliceerd, vervolgens mogen hierop zienswijzen worden ingediend en wordt als laatste de definitieve beschikking bekend gemaakt.
 9. Aan welke wet- en regelgeving moet Wenau voldoen zodra het gerealiseerd is?
  • PGS15,
  • LAP2,
  • PGS29
  • BRZO15

Q&A Tankenpark

Indien u een andere vraag heeft die (nog) niet is opgenomen in de Q&A Tankenpark mag u mailen naar marketing@wenau.nl.