grondzuigen

Grondzuigen

Wij kunnen het grondzuigen voor u uitvoeren. Wenau beschikt namelijk over een aantal grondzuigers die uitkomst bieden voor veel bedrijven die zich bezig houden met graafwerkzaamheden in de water- grond- en wegenbouw.

Grondzuigen; het opzuigen van klei en grond

Door middel van deze zuigtechniek, waarbij lange slangen in verbinding staan met zuigwagens, kan er grond of klei efficiënt verplaatst worden met lucht. Hierdoor kan met name de ondergrondse infrastructuur onbeschadigd bloot worden gelegd.

Veilige werkwijze

De grondzuigers worden ingezet op locaties waar beperkte ruimte aanwezig is en/of waar grond of klei op risicovolle locaties verwijderd moet worden. Door het gebruik van een op afstand bestuurbaar mechanisme kan dit secuur worden uitgevoerd, waardoor er sneller en veiliger gewerkt kan worden.

Grondzuigen kan gedaan worden bij:

  • Het maken van kabel- en leidingssleuven;
  • Het leegzuigen van bouwkuipen;
  • Het vrij-zuigen van kabels, riolering en leidingen;
  • Werkzaamheden in verontreinigd grond;
  • Werkzaamheden rondom bomen en wortels;
  • Het leegzuigen of maken van kruipruimtes of kelders.