Monstername

Monstername & Analyse

Met de bouw van het tankenpark in het vooruitzicht is het voor ons essentieel om in de toekomst representatieve monsterafnames te kunnen doen, om aan de hand daarvan juiste analyseresultaten te garanderen.  Om deze reden heeft onze BRZO-/Milieucoördinator Fardau Dijkstra donderdag 13 juli de cursus monstername gevolgd.

De cursus bestond uit twee delen, theorie en praktijk met aansluitend een examen. Nu de cursus succesvol is afgerond kan er door middel van voorbeelden uit de praktijk diverse processen inzichtelijk worden gemaakt en instructies worden geschreven.

Met behulp van deze instructies en een georganiseerde toolbox willen we er vervolgens voor zorgen dat de medewerkers van Wenau goed voorbereid zijn op het nemen van monsters.