Tanksanering

Wilt u uw tank saneren? Een tanksanering is nodig wanneer een tank is afgekeurd of wanneer er een tank in een sanerings- en/of sloopgebied ligt. Bij een tanksanering wordt de onder- of bovengrondse tank gereinigd volgens de BRL-K905 en vervolgens gesaneerd en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Bij een tanksanering wordt er onderscheid gemaakt tussen Tanksanering BRL K902 en BRL K904.

Procedure tanksanering

 • Verkennend bodemonderzoek
  Bij een tanksanering dient er eerst een verkennend bodemonderzoek verricht te worden, waarbij er wordt gekeken of er bodemverontreiniging bij de tank is ontstaan. In het geval van een bovengrondse tank is een bodemonderzoek niet verplicht.
 • Melding aan het bevoegd gezag
  Voordat de tank gesaneerd kan worden, stelt Wenau schriftelijk het bevoegd gezag op de hoogte van de sanering en verstuurt de gegevens die daarbij komen kijken. Er geldt hiervoor een meldingsplicht van 10 werkdagen.
 • Vrijgaven van de tank
  Wanneer er geen bijzonderheden bij het bodemonderzoek zijn aangetroffen, kan de sanering starten. Bij een ondergrondse tank wordt de tank eerst vrijgegraven, waarna het aanwezige product in de tank wordt weggezogen. Vervolgens wordt, na grondige metingen, het mangatdeksel verwijderd.
 • Reinigen van de tank
  De tank wordt vervolgens inwendig gereinigd. De vrijgekomen afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkende verwerker en wordt er een tankcontrole uitgevoerd. Als bewijs dat de tank schoon is opgeleverd wordt er na de tankcontrole een reinigingscertificaat opgesteld.
 • Tank saneren
  Nadat de tank is gereinigd wordt deze afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de tank onklaar gemaakt door middel van opvulmateriaal. Als laatste wordt er een tanksaneringscertificaat opgesteld als bewijs voor de sanering.

Tanksaneringscertificaat

Na het uitvoeren van de tanksanering wordt er een tanksaneringscertificaat afgegeven. Het tanksaneringscertificaat is het officiële bewijs dat een tanksanering veilig voor mens en omgeving is uitgevoerd en tevens het bewijs voor het bevoegd gezag dat de voormalige plaats van de tank niet meer als verdachte locatie hoeft worden aangemerkt. Dit kan van belang zijn bij aan- en verkoop van huizen, bedrijfspanden en percelen..

Waarom uw tank laten saneren door Wenau?

Tank saneren is specialistisch werk, wat vraagt om een vakkundige aanpak. Door gecertificeerde vakmensen en SIR-gekeurd materieel wordt de tanksanering op een veilige manier uitgevoerd.