Werkzaamheden bij viaduct

Jaarlijks onderhoud aquaduct

Wenau

‘It kin krekt!!’ Onze machinist Johan Spanjaard heeft bewezen dat nauwe “weggetjes” geen enkel probleem mogen zijn om deze leuke klus te benaderen. In verband met het jaarlijkse onderhoud aan een aquaduct hebben onze jongens een put geledigd met hierin ijzerhoudend slib. Deze put is onder persluchtcondities op een diepte van 8 meter geledigd en gereinigd. Voordat de put werd …