Tankenpark Wenau

Informatiebijeenkomst 21 juni

Wenau gaat aanvang maken met de bouw van een tankenpark. In het tankenpark worden afvalstoffen opgeslagen, die vrij zijn gekomen bij onder andere; tankreiniging, industriële reiniging, wegdekreiniging, rioolreinigingen en bij de schoonmaak van olie-/ benzine afscheiders.

Informatiebijeenkomst

Om deze reden nodigt Wenau belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdagmiddag 21 juni op het hoofdkantoor aan De Ynfeart 12 in Heerenveen. Tijdens deze bijeenkomst worden belangstellenden, door middel van een presentatie, geïnformeerd over het tankenpark. Daarnaast is er die dag ook gelegenheid om vragen te stellen.

Belangstellenden kunnen op 21 juni aanwezig zijn op drie verschillende momenten, namelijk om 16.00 uur, 17.00 uur en 18.00 uur.