Gemeenteraad tankenpark

Gemeenteraad geeft akkoord

Maandagavond 11 juli heeft de Gemeenteraad ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen omtrent de wijzigingen van het bestemmingsplan. Hiermee heeft Wenau van de Gemeenteraad akkoord gekregen om het tankenpark te mogen bouwen.

Het tankenpark zal gaan bestaan uit twaalf tanks waarin brandstof- en oliehoudende afvalstromen worden opgeslagen die vrijkomen bij de reiniging van onder- en bovengrondse tanks, industriële reiniging, wegdekreiniging en bij het schoonmaken van olie-/ benzine afscheiders.

Gemeenteraad akkoord met bouw tankenpark